Pomorska Agencja Finansowa – Toruń Sp. z o.o. świadczy usługi dla syndyków i likwidatorów już od dłuższego czasu. Dzięki temu zdobyliśmy doświadczenie niezbędne przy tego rodzaju współpracy. Chcemy zaproponować Państwu nasze usługi w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentacji oraz obsługi byłych pracowników upadłych bądź likwidowanych przedsiębiorstw.

W ramach usługi archiwizacji proponujemy Państwu sklasyfikowanie dokumentacji według obowiązujących przepisów, uporządkowanie, spisanie i przeprowadzenie szczegółowego brakowania. Akta podlegające jeszcze przechowywaniu zostałyby przepakowane w teczki i pudła zabezpieczające przed kurzem i światłem. Natomiast akta nie podlegające już przechowywaniu zostałyby zniszczone zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Dokumentację przechowujemy w naszych magazynach mieszczących się w Toruniu przy ulicy Ceramicznej 6E. Zostały one wyposażone we wszelkie wymagane przepisami instalacje zabezpieczające oraz spełniają wszystkie normy ustalone dla przechowawców akt osobowo­płacowych. Przejęte akta zawsze zgłaszamy Archiwom Państwowym oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Co roku dokonujemy oceny przechowywanych przez nas zasobów i wydzielamy z nich dokumentację dla której upłynął już czas przechowywania. Jest ona później niszczona, o czym zawsze powiadamiamy zainteresowane strony dostarczając im protokół zniszczenia.

Prowadzimy obsługę byłych pracowników przedsiębiorstw, których akta przejęliśmy (wydawanie zaświadczeń i kopii akt osobowych w celach emerytalno-rentowych). Składanie wniosków o zaświadczenia oraz samo ich wydawanie odbywa się albo drogą pocztową (w tym przypadku miejsce zamieszkania osoby wnioskującej nie ma znaczenia), albo poprzez bezpośredni kontakt z osobą zainteresowaną (w naszej siedzibie w Toruniu).

Całość prac jest wykonywana szybko i fachowo, a ceny usług są niskie w porównaniu z konkurencją. Zawsze są one ustalane indywidualnie, po szczegółowym zapoznaniu się z aktami w siedzibie klienta. Obejmują one wszystkie koszty powstałe w trakcie archiwizacji, transportu, a także opłaty za cały konieczny okres przechowywania akt.