Usługi informacyjne proponowane przez nasza firmę różnią się zasadniczo od tradycyjnych usług tego typu dostępnych w kraju.

Korzystamy z Baz Danych, ale także weryfikujemy informacje w terenie. Nasz raport nie ogranicza się do danych rejestrowych, ale opisuje faktyczny stan majątkowy i prawny dłużnika. Daje to Zleceniodawcy możliwość oceny kondycji kontrahenta oraz ustanowienia skutecznych zabezpieczeń.