Świadczenie usług windykacyjnych jest ściśle związane z usługami informacyjnymi.

Do prowadzenia skutecznej windykacji niezbędny jest zasób wiedzy o dłużniku. Dlatego też każdorazowo działania windykacyjne poprzedzamy przeprowadzeniem skrupulatnego wywiadu o dłużniku. Zebrane informacje pozwalają na ustalenie sposobów prowadzenia skutecznej windykacji. Do windykacji przyjmujemy wierzytelności zarówno zasądzone jak i te przed wydaniem tytułu wykonawczego.

Jeśli działania windykacyjne nie przynoszą efektu, a wierzyciel posiada tytuł wykonawczy współpracujemy z komornikami. Nasza rola polega na ujawnieniu i wskazaniu majątku dłużnika.

Komornicy podejmują czynności zabezpieczające i egzekucyjne do majątku wskazanego przez wierzyciela.