Kupujemy wierzytelności na własny rachunek w celu ich dalszej odsprzedaży lub windykacji. Prowadzimy również pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami. Na zlecenie wyszukujemy wierzytelności różnych firm niezależnie od branży, w której działają.

Negocjujemy ceny i warunki cesji. Prowadzimy również giełdę wierzytelności, w której wykazujemy wierzytelności do sprzedaży, a także te, których zakupem jesteśmy zainteresowani.

Cena zakupu wierzytelności jak i sprzedaży jest wyceną każdorazowo indywidualną.