Oferta

W swojej ofercie mamy szeroki zakres usług mających na celu odzyskanie wierzytelności naszych klientów.
Podejmujemy zarówno zlecenia jednorazowe jak i zawieramy umowy o stałej współpracy.
Nasza firma prowadzi sprawy na każdym etapie, począwszy od postępowania polubownego, kończąc na egzekucji komorniczej, bez względu na stopień trudności.

Gromadzenie danych

Usługi informacyjne proponowane przez nasza firmę różnią się zasadniczo od tradycyjnych usług tego typu dostępnych w kraju.
Korzystamy z Baz Danych, ale także weryfikujemy informacje w terenie.
Nasz raport nie ogranicza się do danych rejestrowych, ale opisuje faktyczny stan majątkowy i prawny dłużnika.
Daje to Zleceniodawcy możliwość oceny kondycji kontrahenta oraz ustanowienia skutecznych zabezpieczeń.

Usługi windykacyjne

Świadczenie usług windykacyjnych jest ściśle związane z usługami informacyjnymi.

Do prowadzenia skutecznej windykacji niezbędny jest zasób wiedzy o dłużniku, dlatego też każdorazowo działania windykacyjne poprzedzamy przeprowadzeniem skrupulatnego wywiadu o dłużniku. Zebrane informacje pozwalają na ustalenie sposobów prowadzenia skutecznej windykacji.

Do windykacji przyjmujemy wierzytelności zarówno zasądzone jak i te przed wydaniem tytułu wykonawczego.

Jeśli działania windykacyjne nie przynoszą efektu, a wierzyciel posiada tytuł wykonawczy współpracujemy z komornikami. Nasza rola polega na ujawnieniu i wskazaniu majątku dłużnika.
Komornicy podejmują czynności zabezpieczające i egzekucyjne do majątku wskazanego przez wierzyciela.

Wywiad gospodarczy i ustalenie majątku dłużnika

Do prowadzenia skutecznej windykacji konieczny jest zasób wiedzy o dłużniku. Nasi pracownicy wiedzą, jak poruszać się na rynku informacji.
Analiza uzyskanych informacji pozwala na przygotowanie raportu o dłużniku i wskazanie jego składników majątkowych.
Ceny naszych usług nie są „sztywne”, jesteśmy elastyczni, a końcowa cena raportu zależna jest od zakresu informacji i miejsca w kraju oraz ilości zleceń.

Zakup wierzytelności

Kupujemy wierzytelności na własny rachunek w celu ich dalszej odsprzedaży lub windykacji. Prowadzimy również pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami. Na zlecenie wyszukujemy wierzytelności różnych firm niezależnie od branży, w której działają.
Negocjujemy ceny i warunki cesji. Prowadzimy również giełdę wierzytelności, w której wykazujemy wierzytelności do sprzedaży, a także te, których zakupem jesteśmy zainteresowani.
Cena zakupu wierzytelności jak i sprzedaży jest wyceną każdorazowo indywidualną.